1. Polska 129 lotów
2. Włochy 28 lotów
3. Tajlandia 26 lotów
4. Węgry 15 lotów
5. Szwecja 12 lotów
6. Hiszpania 10 lotów
7. Wielka Brytania 10 lotów
8. Belgia 8 lotów
9. Grecja 8 lotów
10. Birma 6 lotów
11. Holandia 4 loty
12. Katar 4 loty
13. Niemcy 4 loty
14. Norwegia 4 loty
15. Portugalia 4 loty
16. Rosja 4 loty
17. Rumunia 4 loty
18. Ukraina 4 loty
19. Zjednoczone Emiraty Arabskie 4 loty
20. Kambodża 3 loty
21. Cypr 2 loty
22. Dania 2 loty
23. Gruzja 2 loty
24. Islandia 2 loty
25. Malta 2 loty
26. Szwajcaria 2 loty
27. Słowacja 2 loty
28. Wietnam 2 loty
29. Laos 1 lot